Zoek woord Holanda Meridional heeft eén resultaat
Ga naar
ES Spaans NL Nederlands
Holanda Meridional Zuid-Holland (proper)

ES NL Vertalingen voor holanda

Holanda (n) [geografía] {f} Holland (n) {n} [geografía]
Holanda {f} Nederland {n}

ES NL Vertalingen voor meridional

meridional (n adj adv) [of or pertaining to the south] {m} zuidelijk (n adj adv) [of or pertaining to the south]
meridional (adj) [of the south] {m} zuidelijk (adj) [of the south]
meridional (a) [general] {m} zuid- (a) [general]
meridional (a) [general] {m} zuider- (a) [general]
meridional (n) [persona - mujer] {m} zuiderlinge (n) {f} [persona - mujer]
meridional (a) [general] {m} zuiderlijk (a) [general]
meridional (a) [general] {m} zuiders (a) [general]
meridional (adj) [of or pertaining to a southern region] {m} zuiders (adj) [of or pertaining to a southern region]
meridional (a) [general] {m} zuiden- (a) [general]
meridional (n adj adv) [of or pertaining to the south] {m} zuid (n adj adv) [of or pertaining to the south]